Trokotex Polymer Group Sp. z o.o.

W asortymencie Trokotex Polymer Group znajdują się:
* zbiorniki magazynowe
* kraty na podesty i stopnie schodów z tworzyw sztucznych
* hermetyczne przekrycia
* realizacje indywidualne.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników z tworzyw sztucznych. Zbiorniki i kraty pomostowe posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. Kraty pomostowe i stopnie schodów otrzymały Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie.

...Więcej