Regulamin

§ 1. Definicje

Operator - firma OXE, zarejestrowana w Polsce, posługująca się numerem REGON 120083409.

Serwis - strony internetowe dostępne w domenie Polskiproducent.pl, składające się na zbiór usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

Wpis - indywidualne strony danej firmy w serwisie, służące do prezentacji jej oferty, lokalizacji i danych kontaktowych

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu, poprzez odbieranie lub wysyłanie danych

Treść - wszelkie materiały, teksty, obrazy i inne dane przekazywane do Serwisu

§ 2. Zasady korzystania z serwisu

 1. Dodawanie Wpisów firm do serwisu Polski Producent jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat. Firma może w każdej chwili zrezygnować w obecności w Serwisie.
 2. Wpisy w Serwisie są przeznaczone do prezentacji wyłącznie polskich firm produkcyjnych i ich produktów. Zgłoszenia nie spełniające tego warunku są usuwane.
 3. Firma posiadająca aktywny Wpis w serwisie Polski Producent jest uprawniona do posługiwania się godłem Polski Producent, zarówno na stronie internetowej, jak i w materiałach promocyjnych.
 4. Baza danych Polski Producent zawiera informacje o podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczaną w Serwisie przez jego Użytkowników.
 6. Dodając Wpis do Serwisu Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie Treści. Wszystkie podane informacje powinny być prawdziwe i kompletne.
 7. Dodanie wpisu do Serwisu odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Wpis powinien być wypełniony starannie, bez nadużywania DUŻYCH LITER i zawierać informacje zgodne z prawdą. Dane adresowe firmy muszą być kompletne i prawidłowe.
 9. Treści udostępniane w Serwisie nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do celów reklamowych. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomocą Serwisu lub danych z niego pozyskanych.
 10. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne rozpowszechnianie danych uzyskanych z bazy danych Polski Producent.
 11. Operator zezwala na dostęp do Serwisu wyłącznie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.
 12. Operator zastrzega prawo do usunięcia dowolnego Wpisu w całości lub części bez podania powodu
 13. Operator zastrzega prawo do korekty dowolnego Wpisu w celu dostosowania do standardów serwisu
 14. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 nie dotyczy danych o przedsiębiorstwach, w tym osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Serwis nie gromadzi innych danych niż informacje o przedsiębiorstwach.
 2. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyt Użytkowników wykorzystywane są usługi zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami w tym serwisie oraz w innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług. Informacje te są przekazywane za pomocą plików cookie DART. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z używania plików cookie DART na stronie polityki prywatności reklam Google.