Zbiorniki na wodę pitną

Zbiorniki na wodę pitną
Zbiorniki na wodę pitną
Zbiorniki firmy Trokotex przeznaczone do magazynowania wody znalazły uznanie na wielu europejskich rynkach. Optymalne wykorzystanie wymienionych zbiorników zapewnia nie tylko ich niezwykle trwała, odporną na korozyjne działanie wody konstrukcja, ale przede wszystkim WYKONANIE MATERIAŁOWE zbiornika. Zarówno płaszcz jak i dennice wykonane są z materiałów gwarantujących bezpieczne magazynowanie wody pitnej, bez jakiejkolwiek ingerencji w jej skład chemiczny.
Ze względu na możliwości konstrukcyjne laminatów poliestrowo-szklanych oraz z uwagi na maksymalne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej do magazynowania wody- zbiorniki produkcji Trokotex występować mogą w różnorodnych konfiguracjach:
- poziome lub pionowe
- podziemne lub nadziemne
- cylindryczne, prostopadłościenne lub dowolnie dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora.
Poza standardowym wyposażeniem, jako zalecaną opcję w zbiornikach na wodę pitną, proponujemy Państwu:
- izolację pianką PUR (w przypadku zbiorników narażonych na działanie temperatur ujemnych, skutecznie zapobiega zamarzaniu wody)
- instalację grzewczą na bazie przewodu grzewczego z szafką zasilającą (polecana zwłaszcza w przypadku temperatur ekstremalnych lub jako dodatkowe zabezpieczenie przed zamarzaniem)
- wskaźniki poziomu cieczy (poziomowskazy)
- drabiny z TWS lub ze stali KO (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
- podesty obsługowe (umożliwiające konserwację oraz obsługę pracującego urządzenia)
Zbiorniki na wodę pitną
Zbiorniki na wodę pitną
Dodaj firmę