FLOORPOL

FLOORPOL
Główne zalety posadzek żywicznych FLOORPOL:
- bezspoinowość;
- możliwość wykończenia kąta wyobleniem i cokolikiem;
- możliwość szczelnego obrobienia kratek ściekowych i kanałów odwodnieniowych;
- wysoka odporności na działanie związków chemicznych;
- odporność na ścieranie i nacisk (spowodowany np. twardymi kołami wózków);
- antypoślizgowość;
- nienasiąkliwość (spełniają wymogi ISO 14001).
- szeroka gama kolorystyczna i estetyka wykończenia;
Dodaj firmę