SPOINA KB

SPOINA KB
Jesteśmy jedynym polskim producentem żywicznej SPOINY KB do wypełniania fug kostki brukowej z kamienia naturalnego i klinkieru.
SPOINA KB posiada Aprobatę Techniczną IBDiM
Nasza spoina znajduje zastosowanie w elementach inżynierii komunikacyjnej, m.in. takich jak:
- nawierzchnie ulic
- chodniki i ciągi piesze (ścieżki spacerowe, deptaki, place, skwery)
- parkingi
- zjazdy
- zatoki autobusowe
- ronda przejazdowe, skrzyżowania
- koryta zbiorcze wód deszczowych
- zabytkowe tereny starego miasta, rynki, dziedzińce
- wszystkie inne miejsca narażone na intensywne obciążenie ruchem kołowym i pieszym
ZALETY SPOINY KB:
- rozbieralna (dzięki temu kostkę brukową można ponownie wykorzystać)
- odporna na mróz i działanie soli drogowej
- odporna na maszynowe czyszczenie
- gotowa na kołowe obciążenia po 48 h
- uniemożliwia porastanie roślinności w przestrzeniach miedzy kostkami
- wyjątkowo trwała i wytrzymała na duże obciążenia
- łatwa w wykonaniu
Dodaj firmę