Zakład Przerobu Kamienia STRZELIN

Zakład Przerobu Kamienia Strzelin zajmuje się handlem oraz produkcją elementów granitowych dla potrzeb budownictwa drogowego i mostowego. Produkcja ukierunkowana jest na wyroby budowlane - krawężniki, płyty chodnikowe, oporniki i kostkę ciętą oraz łupaną. Firma posiada nieograniczony dostęp do surowca granitowego z kamieniołomu strzelińskiego oraz kamieniołomów płyty strzegomskiej jak również surowca skandynawskiego i afrykańskiego. W chwili obecnej firma posiada duży potencjał produkcyjny w oparciu o umaszynowienie - 6 traków tarczowych o średnicy 3000 mm, 5-ciu rozcinarek dwugłowicowych oraz linii polerskiej i boczkarki co pozwala na realizację każdego rodzaju zamówienia. Jest również producentem kostki granitowej fakturowanej z płyt wykorzystując do tego posiadaną linię produkcyjną łupiarek o nacisku od 43 do 200 ton.

...Więcej