Rejestrator danych MultiLog SRD-99

Rejestrator danych MultiLog SRD-99
Rejestrator danych MultiLog SRD-99
Rejestrator danych MultiLog SRD-99
Rejestrator danych MultiLog SRD-99
MultiLog SRD-99 przeznaczony jest do rejestracji i wyświetlania wartości bieżących lub uśrednionych oraz
prezentacji w formie wykresu trendów różnych parametrów technologicznych. Urządzenie posiada max. 8 wejść pomiarowych: czujniki Pt 100/500/1000 lub sygnały prądowe 0/4-20 mA; 1 wejście impulsowe (cyfrowe) sterujące procesem rejestracji oraz 1 port USB Host do przechowywania danych w pamięci flash (port nie służy do bezpośredniego połączenia rejestratora z PC). Wewnętrzna pamięć danych ma pojemność 2 MB lub 8 MB (w wersji z interfejsem USB), jednakże kiedy na stałe podłączony jest zewnętrzny dysk Flash może to znacząco wydłużyć dostępny okres rejestracji bez konieczności wielokrotnego zgrywania danych z rejestratora do PC. Możliwy jest opis alfanumeryczny każdego z rejestrowanych kanałów. Nowością w SRD-99 są 2 wyjścia przekaźnikowe 24V AC (35VDC) / 200 mA, dla obciążenia o charakterze rezystancyjnym. Podstawową funkcją wyjść jest sygnalizacja stanów alarmowych, jednak menu konfiguracyjne pozwala wykorzystać je także w różnych układach regulacji. Każde z wyjść może być sterowane jednym kanałem lub grupą kanałów pomiarowych (od 1 do 8 kanałów) z indywidualnie nastawianymi progami. Ponadto istnieje możliwość sterowania obydwu wyjść na podstawie wskazań tego samego kanału pomiarowego (lub tej samej grupy). Sygnalizacja stanu wyjść zrealizowana jest w postaci 2 pól opisanych odpowiednio R1 i R2, znajdujących się w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD.
Wymiary obudowy 96 x 96 x 100 mm
Zasilanie 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC lub 85 ÷ 260V AC/DC
Wyświetlacz graficzny LCD, podświetlany 128 x 64 punkty
Wejścia do wyboru 1, 4 lub 8 wejść Pt 100, Pt 500, Pt 1000 (podpięcie 2-przewodowe lub 3-przewodowe) lub 0/4 - 20 mA; wspólna masa; 1 wejście cyfrowe 24 V, transoptorowe
Wyjścia 2 przekaźniki elektroniczne (ER1, ER2) 24V AC (35VDC) / 200 mA
Rejestrator danych MultiLog SRD-99
Rejestrator danych MultiLog SRD-99
Rejestrator danych MultiLog SRD-99
Rejestrator danych MultiLog SRD-99
Dodaj firmę