NANOSENS Urządzenia Pomiarowe

Przedsiębiorstwo produkcyjne NANOSENS Urządzenia Pomiarowe jest producentem profesjonalnej aparatury pomiarowej stężeń gazów w powietrzu i innych mieszaninach gazowych. Produkujemy mierniki gazów, mierniki gazu, detektory gazów, detektory gazu oraz analizatory gazów i biogazu. Systemy stacjonarnej detekcji i pomiarów gazów palnych i toksycznych oraz mierniki przenośne. Sondy pomiarowe jakości powietrza oraz dwutlenku węgla i gazu lpg.

...Więcej