Uniwersalna bramka komunikacyjna Ethernet

Uniwersalna bramka komunikacyjna Ethernet
Uniwersalana brama komunikacyjna Ethernet jest elastycznym urządzeniem przeznaczonym do montażu na szynie DIN. Pozwala konwertować komunikację z protokołem Modbus TCP na Modbus RTU i odwrotnie, Modbus TCP na Modbus ASCII i odwrotnie, TCP na RS 232 i odwrotnie, TCP na RS485 i odwrotnie.
Dodatkową funkcjopnalnością jest możliwość przedlużenia komunikacji po RS232 lub RS485 za pomocą sieci Ethernet. Możliwe jest przesyłanie sygnału z jednego urządzenia RS485 do wielu innych urządzeń z portem RS485 lub TCP.
Parametry konfiguracyjne interfejsu szeregowego baud: 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200; parity: none, odd, even; data bits: 7, 8; stop bits: 1, 2
Model IG-CON232ET485
Przedłużacz RS485 po Ethernet, jeden Master tak
Interfejsy komunikacyjne Ethernet, RS232, RS485, Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP
Przedłużacz RS232 po Ethernet, jeden Master tak
Konfiguracja przes przeglądarkę (strona www)
Gabaryty 91 x 58 x 37 mm (2U)
Konwerter Modbus TCP – Modbus RTU tak
Pobór mocy 1,5 W
Konwerter Modbus TCP – Modbus ASCII tak
Brama Ethernet – RS232 tak
Brama Ethernet – RS485 tak
Dodaj firmę