Gospodarstwo Szkółkarskie

Szkółka leśna, szkółka zadrzewieniowa. Zalesienia gruntów porolnych. Producent sadzonek drzew i krzewów gatunków leśnych oraz pozostałych rodzimych z odkrytym systemem korzeniowym. Sadzonki jednoroczne i wielolatki, materiał szkółkowany. Zbiór nasion drzew i krzewów rodzimych. Oferujemy następujące gatunki: sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza, buk, dąb, grab, klon, jarząb, lipa, lilak, olcha, pigwowiec, trzmielina, wiąz górski, śliwa ałycza oraz inne tu nie wymienione. Więcej, na naszej stronie firmowej.

...Więcej