GEOCOVER Sp. z o.o.

Producent Agrowłókniny i agrotkaniny.

Agrowłóknina - włóknina polipropylenowa przeznaczona do płaskiego przykrywania roślin uprawnych, używana zwłaszcza w warzywnictwie, sadownictwie, kwiaciarstwie oraz szkółkarstwie ogrodniczym i leśnym w celu zapewnienia roślinom lepszych warunków wzrostu i poprawy ich cech jakościowych. Zależnie od struktury i ciężaru agrowłóknina GEOCOVER może być przeznaczona do osłaniania roślin dla przyśpieszenia plonowania, ściółkowania gleby, zimowego osłaniania roślin dla ochrony przed mrozami, a także do cieniowania i ochrony przed stratami ciepła w szklarniach i tunelach foliowych. Agrowłóknina GEOCOVER jest włókniną lekką (1 m2 waży od 17 g do 20g ), służącą do bezpośredniego bez konstrukcyjnego osłaniania wysianych lub wysadzonych warzyw w okresie, kiedy warunki zewnętrzne są jeszcze dla nich niekorzystne zarówno w gruncie, jak i w nie ogrzewanych tunelach.

Agrowłóknina GEOCOVER chroni rośliny przed:
1) przymrozkami i niskimi temp.;
2) silnymi wiatrami;
3) zbyt szybką utratą wody
glebowej;
4) gwałtownymi opadami;
5)uszkodzeniem przez gradobicie;
6) zanieczyszczeniem
pyłami;
7) szkodliwymi owadami;
8) uszkodzeniem przez gryzonie i ptaki.

Dzięki tym właściwościom, zwłaszcza wyższej o kilka stopni temperatury powietrza i gleby pod osłoną, stosowanie agrowłóknin pozwala na zapewnienie roślinom dobrych warunków wzrostu nawet przy nieco wcześniejszych, w porównaniu
tradycyjnych, terminach siewu czy sadzenia, a co za tym idzie – wcześniejsze i wyższe plony.

...Więcej