wapno magnezowe

wapno magnezowe
Zawartość CaO + MgO min. 90% w tym MgO min. 10 %
Postać: Granulat, frakcja 2 – 5 mm
Dodaj firmę