Termometr z rejestracją dla czujników Pt100, K, J, E, T, R, S , N model: 506A

Termometr z rejestracją dla czujników Pt100, K, J, E, T, R, S , N model: 506A
Termometr elektroniczny przenośny z możliwością rejestracji dostarczany przez Thermo Pomiar przeznaczony jest do pomiaru temperatury cieczy, żeli, gazów i ciał stałych.
Termometr wyposażony jest w cztery wejścia pomiarowe:
1 wejście CHA służy do pomiaru temperatury sondami typu Pt100 metodą czteroprzewodową w zakresie -200...800°C z dokładnością ±(0,05°C+0,2°C), przy czym możliwy jest pomiar termoparami o charakterystykach Pt385, Pt3961 i Pt3926; wynik pomiaru może być też wskazywany w Ω w zakresie 0...400Ω (maks. rozdzielczość 0,01 Ω) z dokładnością ±(0,05 %+0,1 Ω);
1 wejście CHB to wejście niskonapięciowe (maks. 2000 mV, maks. rozdzielczość 0,01 mV), służące do współpracy z zewnętrznymi przetwornikami, o wyjściu napięciowym z algorytmem 1 mV= „jednostka”.
2 wejścia T1 i T2 służą do pomiaru temperatury termoparami typu: K, J, T, E, R, S, N, na wyświetlaczu mogą być wyświetlane jednocześnie wyniki pomiarów T1, T2 i T1-T2. Obydwa kanały mogą być niezależnie skonfigurowane na dany typ termopary. Max zakres pomiarowy wynosi -210°C, +1767°C (jest różny dla różnych termopar) z przeciętną dokładnością ±(0,05°C+0,7°C) i max rozdzielczością 0,1°C.
Wyniki pomiarów są przedstawiane na potrójnym podświetlanym wyświetlaczu LCD 4½ cyfry, przy czym trzeci wyświetlacz służy do wyświetlania T1-T2 oraz jako kalendarz i zegar czasu rzeczywistego (YY:MM:DD/HH:MM:SS).
Dalsze podstawowe właściwości to: rejestracja MAX/MIN/AVG (średniej z prowadzonych pomiarów), REL (pomiar różnicowy względem wartości bieżącej lub wartości odniesienia), OFS (kalibracja - tzw. przesunięcie "zera"), HOLD ("zamrożenie” bieżącej wartości odczytu na LCD), APO (autowyłączanie z programowalnym czasem "bezczynności" 1-9998 min z możliwością ignorowania tej funkcji), oC/oF (przełączanie skali temperatury) i sygnalizacja wyczerpania baterii (także funkcja pomiaru napięcia baterii).
Zaawansowana funkcja Hi/Lo pozwala na zaprogramowanie wartości maksymalnej i minimalnej pomiarów i następne monitorowanie (ALMLOG) ich przekroczenia z sygnalizacją i rejestracją czasu wystąpienia tego przekroczenia oraz rejestracją czasu powrotu do zadanych limitów - łącznie 5400 próbek.
Termometr posiada możliwościach rejestracji i przeglądu zapisanych w wewnętrznej pamięci danych.
1. Zwykła rejestracja w czasie rzeczywistym 6500 próbek
2. Zapis ciągły: 32000 próbek dla każdego pojedynczego kanału pomiarowego
3. Zapis ciągły: 6500 próbek dla jednoczesnego zapisu T1+T2 albo T1+T2+A albo T1+T2+B
Wszystkie rodzaje rejestracji mają programowalne odstępy czasowe od 1s do 59min i sam czas rejestracji od 1min do 99 dni. Zapisane wyniki mogą być przeglądane i kasowane, możliwe jest nadawanie nazw zarejestrowanym plikom.
Miernik posiada również optyczne złącze RS232 do współpracy z PC, w komplecie dostarczane jest też oprogramowanie umożliwiające konfigurację miernika i transmisję danych z miernika do komputera.
Możliwości zastosowań to nie tylko laboratoria i prace naukowo-badawcze, ale także kontrolne pomiary temperatury i różnorodnych przetworników stosowanych w automatyce przemysłowej i przemyśle.
Miernik może też być doskonałym narzędziem do kontroli zmian temperatury, czy też innych wielkości mierzonych oraz długotrwałej rejestracji, co ważne z zapisem historii zdarzeń i następnym ich dokumentowaniu.
Stosowany w laboratoriach, hutnictwie systemach klimatyzacji, suszarniach, pomieszczeniach magazynowych (ISO), farmacji (GMP), rolnictwie, szklarniach, dojrzewalniach owoców, cieplarniach, motoryzacji, fotografice, w przemyśle spożywczym (HACAP), akwarystyce i terrariach, szpitalach.
Dodaj firmę