OSM Krasnystaw

OSM Krasnystaw to nowoczesna firma współpracująca z blisko trzystoma dystrybutorami produktów nabiałowych w Polsce i odbierająca mleko od ponad 10 tysięcy dostawców z 23 powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego, zatrudniająca około tysiąca pracowników, przetwarzająca rocznie 160 mln litrów mleka i dynamicznie zwiększająca przychody. To firma z blisko 100 letnią tradycją, której korzenie sięgają początków minionego wieku.
3 maja 1913 roku założono Spółdzielnię Mleczarską w Krasnymstawie.

Początki były niezwykle skromne: 43 rolników dostarczało 10 068 litrów mleka a wszystkie urządzenia do produkcji miały napęd ręczny. Działalności Spółdzielni nie przerwała nawet druga wojna światowa. Po odrodzeniu się ruchu spółdzielczego w 1957 roku powołano Okręgową Spółdzielnię Mleczarską z siedzibą w Zażółkwi koło Krasnegostawu. Kolejne lata to rozwój firmy, inwestycje w nowe budynki produkcyjne oraz punkty skupu mleka, rosła ilość filii i przybywało członków - krokiem milowym była budowa w 1974 roku nowoczesnej proszkowni , a dziesięć lat później oddano do użytku nowy zakład produkcyjny specjalizujący się w wytwarzaniu mleka spożywczego, masła oraz twarogu.

Lata 1994 - 1996 zapoczątkowały ogromne zmiany przerobowe za sprawą zakupu nowoczesnych linii do produkcji m.in. serka wiejskiego i serów twardych skutkiem czego, pojawiały się nowe wyroby a marka OSM Krasnystaw stawała się coraz bardziej popularna.

Koniec lat 90-tych to okres dynamicznego rozwoju w zakresie zdobywania nowych rynków sprzedaży. Podpisane kontrakty handlowe z hurtowniami i sieciami detalicznymi spowodowały iż produkty z Krasnegostawu stały się znane w całym kraju. Przyniosło to kolejny wzrost produkcji, a także dało impuls do przejęcia innych spółdzielni. W 2003 firma połączyła się z OSM w Lublinie a w 2004 roku z Zamojską Spółdzielnią Mleczarską, co pozwoliło stać się największym producentem branży mleczarskiej w regionie i wejść do pierwszej dziesiątki w kraju.

OSM Krasnystaw nieustannie inwestuje w swój rozwój: wprowadza nowoczesne rozwiązania i technologie, które mają za zadanie udoskonalić produkcję i zapewnić najwyższą jakość produktów tak, aby skutecznie konkurowały z innymi produktami mleczarskimi. Produkcja jest w całości zautomatyzowana: nowoczesne maszyny i komputery czuwają nad procesem przetwarzania mleka w produkt końcowy - śmietanę, serek czy też jogurt a automatyczne linie rozlewają je do opakowań, które później trafiają na półki.

...Więcej