Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02

Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
KRAJARKA RAFII KR-01

Przeznaczenie maszyny:
Maszyna przeznaczona jest do wzdłużnego cięcia taśm polipropylenowych o szerokości 100mm na taśmy o różnych szerokościach (od 10 do 50mm), jednocześnie wykonując wzdłuż nacięcia o pewnej długości. Tak przygotowane taśmy po przejściu przez prowadniki oczkowe nawijane są na nawoje krzyżowo-walcowe na maszynie współpracującej NRB-01/6 lub na maszynie NRB-02/6 na nawoje krążkowe lub krzyżowo-walcowe.

Opis maszyny:
Taśma z nawoju zasilającego umieszczonego na hamowanym (hamulcem proszkowym) wrzecionie poprzez rolkę prowadzącą i przewały kierowana jest na napędzany bęben tnący, gdzie wykonywane są nacięcia wzdłużne,
a następnie na przewał z nożami do cięcia ciągłego, gdzie przecięta zostaje na 6 odrębnych taśm.
Zespół noży tnących może być przesuwany również w trakcie pracy ok. 6mm. Wały odbierające zapewniają przesuw taśm.

Maszyna wyposażona jest w:
- falownik umożliwiający bezstopniową regulację prędkości
- hamulec proszkowy o zmiennym momencie hamującym zależnym od aktualnej średnicy nawoju zasilającego
- licznik metrów
- czujnik kończącego się nawoju zasilającego

NAWIJARKA RAFII NRB-01

Nawijarka rafii bezcewkowa NRB-01/6 przeznaczona jest do ścisłej współpracy z krajarką rafii KR-01.
Maszyna służy do nawijania produkowanych na KR-01 sztucznej rafii na bezcewkowe nawoje krzyżowo-walcowe.

Opis maszyny:
Maszyna wykonana jest jako jednostronna o sześciu punktach nawijających. W skład punktu nawijającego wchodzi wrzeciono, skrzynka wodzikowa i zespół prowadników. Skrzynka wodzikowa zapewnia precyzyjną siatkę nawoju odbiorczego.

Każdy z punktów napędzany jest od wspólnego silnika poprzez regulowane sprzęgła cierne.

Taśmy z krajarki rafii przebiegają przez: prowadniki oczkowe, przewały, rolkę, kompensator, wodzik na nawój odbiorczy.

Uruchomienie procesu nawijania następuje po wciśnięciu przycisku START a zatrzymanie przez wciśnięcie przycisku STOP oraz od sygnału z licznika metrów krajarki rafii po osiągnięciu przez nawój odbiorczy żądanej długości.

Nawijarka rafii NRB-02

Przeznaczenie maszyny:
Nawijarka rafii bezcewkowa NRB-02/6 przeznaczona jest do ścisłej współpracy z krajarką rafii KR-01.
Maszyna służy do nawijania produkowanych na KR-01 sztucznej rafii na nawoje:
- cewkowe bez wodzenia
- cewkowe z wodzeniem
- bezcewkowe z wodzeniem

Opis maszyny:
Maszyna wykonana jest jako jednostronna o sześciu punktach nawijających. Każdy punkt jest napędzany własnym silnikiem z falownikiem, natomiast wodzenie umieszczone w centralnej części maszyny jest wspólne dla wszystkich wrzecion.

Taśmy z krajarki rafii przebiegają przez przewały, rolki i prowadniki umieszczone na wodziku na nawoje odbiorcze.

Uruchomienie procesu nawijania następuje po wciśnięciu przycisku START a zatrzymanie przez wciśnięcie przycisku STOP oraz od sygnału z licznika metrów krajarki rafii po osiągnięciu przez nawój odbiorczy żądanej długości rafii. Istnieje również możliwość wyłączania poszczególnych punktów nawijających przy pomocy pokręteł umieszczonych na skrzynce sterowniczej.
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Krajarka i nawijarki rafii KR-01, NRB-01, NRB-02
Dodaj firmę