Automatyczna nawijarka bandaża ANB-08

Automatyczna nawijarka bandaża ANB-08
Automatyczna nawijarka bandaża ANB-08
Automatyczna nawijarka bandaża ANB-08
Przeznaczenie maszyny:
Automatyczna nawijarka bandaża przeznaczona jest do nawijania bandaża na zwoiki przeznaczone do handlu o dokładnie odmierzonej długości. Maszyna może przewijać bandaż nawinięty na krążki o średnicy do 500mm.

Opis maszyny:
Automatyczna nawijarka bandaża może posiadać do 4 wylotów, przy czym każdy wylot może pracować z różną szerokością bandaża. Istnieje możliwość selektywnego odłączenia poszczególnych wylotów.

Maszyna wyposażona została w:
- mikroprocesorowy układ sterowania
- elektroniczny układ sterowania silnika napędowego z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości (falownika)
- pneumatyczne układy wykonawcze

W cyklu produkcyjnym zautomatyzowano następujące czynności:
- zaczepienia końca bandaża na początku nawijania
- zatrzymanie nawijania po nawinięciu zaprogramowanej długości
- odcięcie bandaża
- zsunięcie z wrzeciona zwoika bandaża
- umieszczenie zwoika w pojemniku magazynującym

Obsługa maszyny sprowadza się do wprowadzenia bandaża do wrzecion nawijających przy zmianie nawoju zasilającego i odbioru pojemników z nawiniętymi zwoikami bandaża.

Zastosowane układy kontrolne zapewniają:
- zatrzymanie maszyny w przypadku braku bandaża na dowolnym wylocie
- zatrzymanie maszyny po uzyskaniu zaprogramowanej liczby zwoików
- zatrzymanie maszyny po spadku ciśnienia poniżej wymaganej wartości w układzie pneumatyki

Wprowadzone w maszynie rozwiązania konstrukcyjne gwarantują:
- osiągnięcie dużych wydajności
- jednakową długość nawiniętej taśmy na każdym wylocie
- możliwość nawijania bandaża w zakresie szerokości od 50 do 200 mm

Wyposażenie dodatkowe:
- czujnik braku bandaża
- transporter
Automatyczna nawijarka bandaża ANB-08
Automatyczna nawijarka bandaża ANB-08
Automatyczna nawijarka bandaża ANB-08
Dodaj firmę