Sterylizator OZONOWY

Sterylizator OZONOWY
Sterylizator OZONOWY
Szafa do dezynfekcji drobnego sprzętu: noże, stalki, rękawice stalowe, kolczugi stalowe w zakładach mięsnych, w zakładach mleczarskich - foremki , dysze, króćce itp
Sterylizator OZONOWY
Sterylizator OZONOWY
Dodaj firmę