Feera sp. z o.o.

Prodcent kruszyw granitowych w tym:

- mieszanka 0-31,5;
- mieszanka 0-63;
- tłuczeń 31,5-63;
- piasek płkany 0-2;
- GRYSY PŁUKANE DO BETONU
2-8;
6-16;
16-22.
Srowce skaleniowo-kwarcowe 0-2 (Fe<0,3%, Na2O+K2O>7,5)

...Więcej