wermikulit ekspandowany

wermikulit ekspandowany
wermikulit ekspandowany
wermikulit ekspandowany
W naszej ofercie posiadamy wszystkie frakcje wermikulitu surowego (Superfine, Fine, Medium, Large), wermikulitu ekspandowanego [od frakcji 0,5 (0-0,5 mm) do frakcji 6 (6-15mm)];

Wermikulit ekspandowany jest luźnym, porowatym minerałem, o srebrnym, złotym lub żółtym kolorze. Produkowany jest w procesie ekspandowania koncentratu wermikulitowego (wermikulit surowy - skała naturalna, wydobywana w kopalniach na całym świecie). Jego główną właściwością, jest zdolność do znacznego powiększania swojej objętości (ekspandacja) podczas wypalania w zakresie temperatur 400-1000 °C, odporność na wysokie temperatury do 1350 °C oraz niska przewodność cieplna (Współczynnik przewodności cieplnej przy temperaturze 100 ° C wynosi 0,048-0,06 W/m*K, a wraz ze wzrostem temperatury do 400 ° C wzrasta do 0,11-0,14 W/m*K.) Dzieli się go ze względu na dwie główne cechy: objętość i wielkość granulatu - frakcję. Objętość zależy od wielkości frakcji, stopnia wzbogacenia (wermikulityzacji) wermikulitu surowego, od temperatury i czasu wypalania, postaci ziaren oraz od zawartości innych minerałów. Gęstość nasypowa wermikulitu ekspandowanego w przypadku frakcji 2 - 8 wynosi 65-110 kg/m 3, przy frakcjach drobnych - micron, superfine zwiększa się do 130-150 kg/m 3

Dzięki niskiej gęstości, małej przewodności cieplnej i wysokim właściwościom termicznym wermikulit ekspandowany stał się obiecującym materiałem, wykorzystywanym jako izolacja termiczna i wypełniacz przy konstrukcji zabudowań, składnik produktów ogniotrwałych i termoizolacyjnych, a dzięki swojej obojętności chemicznej odnalazł szerokie zastosowanie w hutnictwie i przemyśle chemicznym. Bardzo ważną cechą wermikulitu ekspandowanego jest procent w jakim potrafi gromadzić wodę ( 400 - 530 %) dzięki czemu stosowany jest w ogrodnictwie, rolnictwie i ekologii. Wermikulit z łatwością magazynuje wodę i z taką samą łatwością oddaje ją roślinom stając się swoistego rodzaju inhibitorem wzrostu (dodawany do mieszanek glebowych magazynuje wodę i napowietrza system korzeniowy; przy wyciekach substancji szkodliwych i zasypaniu ich wermikulitem zostają on całkowicie wchłonięte i mogą zostać zebrane i zutylizowane).
wermikulit ekspandowany
wermikulit ekspandowany
wermikulit ekspandowany
Dodaj firmę