Taśmy transportujące tkaninowo-gumowe

Taśmy transportujące tkaninowo-gumowe
Taśmy transportujące tkaninowo-gumowe dzielimy na dwie kategorie

•taśmy do transportu poziomego
•taśmy z wyposażeniem
Taśmy do transportu poziomego
Niniejsza seria taśm została zaprojektowana do przenoszenia ładunków specjalnie według wymagań dyktowanych przez rynek.

Dostępne są taśmy dla następujących obciążeń roboczych: EP 160, 200, 250, 315, 400, 500 .

Seria taśm została wykonana przez połączenie 2, 3, 4 warstw tkaniny poliestrowej i poliamidowej charakteryzujących się wysoką tolerancją na duże obciążenia, niewielkie wydłużenie, dużą elastycznością poprzeczną ze zdolnością niwelacji lokalnie występującej deformacji wskutek oddziaływania uderzeń ładunku o powierzchnię taśmy w strefach przekazywania ładunku, itd.

Taśmy pokryte są warstwą mieszanek gumowych o specjalnych własnościach, wśród których należy wyróżnić odporność na działanie czynników zewnętrznych, ścieranie, rozdzieranie i nacięcia – również w obecności wysokiej temperatury, szlamu olejowego lub kwasów obecnych w transportowanym materiale.

W szczególnych przypadkach możemy dostarczać taśmy tkaninowo-gumowe z brzegami zamkniętym.

Podstawowy podział taśm tkaninowo-gumowych
NG ( EP 160; 200; 250; 315; 400; 500 )

Taśmy składają się z kilku warstw EP pokrytych mieszankami gumy odpornymi na zużycie ścierne, rozdzieranie, nacięcia, a także starzenie się w związku z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w zakresie temperatur –35 do +80°C. Taśmy tego typu przeznaczone są do transportowania: kamienia wapiennego, cementu, betonu, koksu, żużlu, kopalin, materiałów chemicznie obojętnych, minerałów, tłucznia szklanego, soli, piasku, itd., w bryłach o średniej i dużej masie, zależnie od liczby zastosowanych w taśmie powłok.

OG ( EP 250; 315; 400; 500 )

Seria taśm charakteryzująca się wysoką odpornością na oddziaływanie produktów olejowych w tym również środków smarnych, ponadto materiał taśm odporny jest na działanie rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych, jak też zużycie ścierne i nacięcia; mogą być używane z powodzeniem w zakresie temperatur – 35° to +80°C. Znakomicie nadają się do transportowania nasion oleistych, koksu ponaftowego, odpadów miejskich, skamielin, nawozów sztucznych, smarowanych elementów metalowych.

TOG ( EP 2500; 250; 315; 400; 500 )

Taśmy są pokryte materiałem wielowarto-ściowym nadającym odporność w kontakcie z produktami zatłuszczonymi i gorącymi przy eksploatacji w warunkach zewnętrznych, gdzie taśmy narażone są na ścieranie, nacięcia i rozdarcie wskutek mechanicznego oddziaływania transportowanych materiałów w temperaturze110°C i pikach na poziomie 130°C.
TG (EP 200; 250; 315; 400; 500 )

Taśmy wykonane są z kilku warstw pokrytych materiałem odpornym na ścieranie i wysoką temperaturę, nadają się do transportowania materiałów gorących o temperaturze 110°C i lokalnie podwyższona temperaturą do 130°C.
Znakomicie nadają się do transportowania gruntu z wyrobisk, koksu, żużlu, wapna, itd.
Rozmiary taśm żalenie od ilości warstw budujących.

ATG (EP 250; 315; 400; 500 )

Taśmy przeznaczone są głównie do eksploatacji w środowisku temperatur rzędu 130°C o lokalnych pikach temperaturowych 150°, charakteryzując się przy tym znakomitą odpornością na ścieranie. Nadają się do transportowania gorących lub chemicznie agresywnych produktów, takich jak: siarka, superfosfaty, prażone minerały, granulaty i żużel po procesowy, wstanie średnio i mocno-rozdrobnionym.

STG (250; 315; 400; 500 )

Taśmy wykonane są z 2-3-4 warstw i specjalnego pokrycia elastomerycznego odpornego na działanie wysokiej temperatury rzędu 150°C o lokalnych pikach temperaturowych ponad 200°C, z przeznaczeniem do transportowania produktów miałkich, w tym kwasowych, przy ograniczonych prędkościach przesuwu ze względu na fizyczną naturę produktów.

APG – struktura gripu ( z tkaniną ślizgową do pracy po stole) (EP 200; 250; 315; 400 )

Taśmy wykonane z kilku warstw, są odpowiednie do stosowania w magazynach i stacjach spedycyjnych. Warstwa wierzchnia posiada strukturę gripu, zaś spodnia strona charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia w kontakcie z gładkimi powierzchniami ślizgowymi, co sprawia, iż znakomicie nadają się do przenoszenia bagażu, pudeł, pakunków, skrzynek kratowych, itd.

GF ( z tkaniną ślizgową do pracy po stole) ( EP 200; 250; 315; 400 )

Taśma gumowa do zastosowania w przenośnikach ze ślizgowymi płaszczyznami. Wyróżnia się odpornością na ścieranie i oddziaływanie czynników atmosferycznych, niski współczynnik tarcia spodniej /ślizgowej/ warstwy, gwarantuje znakomite działanie w nawiązaniu do wymagań systemu transportowego. Temperatura pracy: –20 do +80 °C.

Taśmy są odpowiednie do zastosowania w: fabrykach ceramiki, cegielniach, przemyśle obróbki marmuru, systemach gromadzenia i składowania materiałów, itd.

CHEVRON ( EP 200; 250; 315; 400; 500 )

Taśma z profilami tzw. chevron o wysokości 15mm, ułożonymi w odwrócony wzór strzałki „\/". Przeznaczone są do transportowania materiałów przy nachyleniu od 20° do 40°. Odporna na nacięcia i ścieranie powierzchnia sprawia, ze mogą być stosowane w trudnych warunkach.

Seria EXTRA EP (EP 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 )

W celu wyjścia naprzeciw wszelkim możliwym potrzebom w zakresie wytrzymałości, stosowana jest gama materiałów EP ułożona przekładkowo /od 3 do 7 warstw/. Tak wysoka wytrzymałość wewnętrzna kilku warstw osiągana jest przez zastosowanie wysokiej jakości gumy między warstwowej, odpowiedzialnej za równomierny rozkład własności mechanicznych w poszczególnych warstwach. Gumowe powłoki taśm są projektowane z uwzględnieniem własności transportowanych materiałów, jak: odporność mechaniczna, termiczna i chemiczna. Stosowane są rozmaite składniki gumy, zgodnie ze standardem DIN 22102 i DIN 22103.

Łączenie taśm transportujących tkaninowo-gumowych
•wulkanizowanie na gorąco
•połączenie mechaniczne na złączkę
Przykładowy sposób kodowania taśmy takninowo-gumowej
EP – 315 / 3 4+2 ,,Y,,

•EP - taśma poliamidowo-poliestrowa
•315 - wytrzymałość na zerwanie N / mm
•/ 3 - liczba przekładek
•4+2 – grubość okładek ( transportująca + bieżna) w mm
•Y - oznaczenie ścieralności wg normy DIN 22102
Oznaczenie ścieralności w taśmach gumowych wg DIN 22102

•W – max. 90 mm3
•X – max. 120 mm3
•Y – max. 150 mm3
•Z - max. 250 mm3
Dodaj firmę