Tyrystorowy kompensator nadążny z regulacją w każdej fazie typu TN40 o mocy 37,5/3x0,83kVar/400V

Tyrystorowy kompensator nadążny z regulacją w każdej fazie typu TN40 o mocy 37,5/3x0,83kVar/400V
Kompensatory nadążne typu TN przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach niskich napięć przy obciążeniach asymetrycznych, gdzie asymetria przekracza 10%. Dzięki zastosowaniu mikroprocesowego regulatora mocy z biernej z pomiarem w każdej fazie indywidualnie, bateria kondensatorów dostosowuje moc załączonych kondensatorów w poszczególnych fazach doprowadzając do symetryzacji obciążenia i utrzymania stałej, zadanej wartości współczynnika mocy w sieci zasilającej we wszystkich fazach. Regulator kontroluje również pobór mocy na każdej fazie indywidualnie, co zapobiega przekompensowaniu w układach asymetrycznych. Do łączenia członów kondensatorów przewidzianą specjalne łączniki tyrystorowe, gwarantujące czas reakcji rzędu milisekund oraz brak jakichkolwiek stanów nieustalonych przy załączaniu baterii. Łączniki tyrystorowe nie posiadają żadnych części ruchomych co znacznie wydłuża żywotność urządzenia.
Podstawowe dane techniczne:
Napięcie: 400V
Moc baterii 22,5kVar
Moc baterii na fazę: 8,33kVar
Stopień regulacji w fazie: 0,83kVar
Ilość stopni regulacji baterii: 30

Podstawowe wyposażenie:
Kondensatory: trójfazowe MKT połączone w gwiazdę
Łączniki: tyrystorowe (czas reakcji milisekundy)
Wentylacja: wymuszona
Zabezpieczenie termiczne: dwa czujniki temperatury
Dodatkowo: sygnalizacja przekompensowania na obudowie baterii
Dodaj firmę