S-15 Wtyczka nierozbieralna unischuko kątowa z uchem

S-15 Wtyczka nierozbieralna unischuko kątowa z uchem
Wtyczka nierozbieralna zaprasowana (zalana) na przewodzie do urządzeń klasy I z podwójnym układem styków ochronnych - kątowa unischuko typ S-15

1. Zastosowanie:
*sprzęt AGD
*elektronarzędzia
*zasilacze, prostowniki
* inny sprzęt elektryczny

2. Charakterystyka techniczna:
* Wtyczka nierozbieralna (oznaczenie katalogowe S-15 wg BSN BIERSIN) kątowa, do urządzeń klasy I, z podwójnym układem styków ochronnych (wg normy PN-E 93201:1997), zaprasowana na przewodzie
* Na wolnym końcu możemy wykonać wg wymagań zamawiającego jedną z odgiętek
Dodaj firmę